Klubben

År 2020 byter SBHK namn till Svenska Molosser – och Herdehundklubben (SMHK).

SBHK är en ung specialklubb som är underställd Svenska Kennelklubben och med ansvar för 25 raser. SBHK bildades år 1999 då den stora specialklubben Svenska Sällskaps- och Dvärghundsklubben (SSD) upplöstes och genererade flera mindre specialklubbar.

Arbetet med SBHKs raser är delegerat till rasklubbarna och det finns tio rasklubbar. Här fokuseras bl.a. på hälsoläge, mentalitet och exteriör standard.

SBHK har fullmäktigemöten vartannat år, medan rasklubbarna har årsmöten varje år. Vilket betyder att delegater utses från varje rasklubb som innehar röst- och beslutanderätt vid fullmäktigemötet. Alla medlemmar har dock rätt att besöka SBHKs fullmäktigemöten och yttra sig där även om man inte får deltaga i omröstningarna.

Klubbens historia

 • SBHK föddes vid SSDs delningsmöte i Möllan, Spånga den 3-4 oktober 1998. En arbetsgrupp tillsattes, som bestod av personer från de rasklubbar som förmodligen skulle komma att ingå, samt en representant från SSDs/Cs. En interimstyrelse tillsattes vid ett möte i februari 1999. Ansökan undertecknades i juli 1999. Samtliga handlingar för att kunna bli specialklubb inlämnades till SSDs/Cs i augusti 1999. Svenska Bergs- och HerdehundsKlubben med förkortningen SBHK bildades den 12 december 1999. SBHK blev godkänd som specialklubb av SKK/CS den 7 april 2000.
 • De sex raser som kom att ingå från början var Cao da Serra da Estrela pelo comprido, Cao daSerra da Estrela pelo curto, Ungersk Kuvasz, Maremmano-Abruzzese, Pyreneérhund samt Pyreneisk Mastiff.
 • Samtliga dessa raser hade Rasklubb, vilka nu kom att ingå i den nya specialklubben SBHK. Den 21 november 2000 blev S:t Bernhard lång och korthårig ansluten. Rasklubben Bernhardinerna har tillsammans med SBHK arbetat för detta en längre tid. I och med detta var nu sex rasklubbar anslutna till SBHK. 
 • Ytterligare fem raser utan egen rasklubb anslöts av SKK/Cs från och med 1 februari 2001: Slovesky Cuvac, Anatolisk Herdehund, Dogue De Bordeaux, Mastin Espanol samt Sarplaninac.
 • 4 September anslöts fyra nya raser till SBHK: Juzjnorusskaja Ovtjarka, Kavkaszkaja Ovtjarka, Polski Owczarek Podhalanski samt Srednneasiatkaja Ovtjarka.
 • 19 maj 2003 kom tre nya raser till SBHK: Perro Dogo Mallorquin, Fila Brasileiro samt Tosa.
 • 27 mars 2004 fick vi även den Danska Broholmer.
 • 14 maj 2007 blev RACC, rasklubben för Cane Corso, ansluten till SBHK.
 • 9 november 2008 bildade Broholmer egen rasklubb – Broholmer föreningen.
 • 28 mars 2009 Bildades rasklubben för Ovtjarka – Svenska Ovcharka klubben.
 • 28 mars 2009 bildades klubben för alla övriga raser inom SBHK – klubben för Gårds- och Boskapsvaktare.
 • Fr.o.m. 27 oktober 2009 har SBHK rasansvar även för Aidi och Cimarrón Uruguayo.
 • 23 Oktober 2013 återbildades SDBK.
 • 1 Januari 2014 har Svenska Mastffklubben anslutits till SBHK.
 • 1 januari 2016 lämnade RACC SBHK för att återigen bli avtalsklubb under SKK.
 • Detta innebär att fr.o.m. mars 2009 finns det nu klubbar för alla ingående raser i SBHK.
 • 11 april 2017 lades åter SDBK åter vilande.
 • 2018-03-18 lades Bernhardinerna vilande.
 • 2019 lades Cão de Fila de São Miguel och Ciobănesc Românesc Mioritic till.
 • 2019-11-07 lades Mastino Napoletano till.
 • 2020-01-01 byter SBHK namn till Svenska Molosser- och Herdehundklubben (SMHK).